Ég sit þar sem það hentar mér best

Íslandsbanki flytur í nýjar höfuðstöðvar í Norðurturninum, Íslandsbankaturninum, í Kópavogi á næstu misserum. Þar munum við sameina alla höfuðstöðvastarfsemi bankans, sem nú fer fram á fjórum stöðum, á einum stað. Við ætlum líka að taka stór skref í uppbyggingu framsækins vinnuumhverfis í nýjum höfuðstöðvum bankans.

Verkefnamiðuð vinnuaðstaða

Hluti af hinu framsækna vinnuumhverfi er að í nýjum höfuðstöðvum verður verkefnamiðuð vinnuaðstaða eða “activity based working (ABW)” eins og hollenska fyrirtækið Veldhoen + Company sem bjó þennan frasa til fyrir margt löngu kallar þetta. Hollendingarnir eru enn stórhrifnir af þessu og nefna ýmsar sannanir því til stuðnings.

Í sinni einföldustu mynd þýðir verkefnamiðuð vinnuaðstaða að (nánast) enginn er með fast sæti og starfsfólk velur sér sæti, innan síns svæðis, sem hentar þeim verkefnum sem það ætlar að takast á við.

Einn daginn getur þú sest við hefðbundna vinnustöð, næsta dag sest inn í þagnarrými í ætt við lessal í bókasafni til að hámarka einbeitingu, þriðja daginn komið þér fyrir í hópvinnuherbergi til að tryggja öfluga samvinnu í verkefnavinnu og fjórða daginn einfaldlega sett tölvuna í skápinn þinn því dagurinn á að fara í fundastúss og námskeið — og því ekki neins samastaðar þörf.

Verkefnamiðuð vinnuaðstaða ≠Frjálst sætaval

Verkefnamiðuð vinnuaðstaða er því ekki það sama og frjálst sætaval og alls ekki það sama og að bjóða upp á frjálst sætaval án annarra breytinga frá fyrra skipulagi þar sem allir áttu sitt fasta sæti eða skrifstofu. Verkefnamiðuð vinnuaðstaða gerir ráð fyrir að margs konar aðstaða sé í boði til að mæta fjölbreyttum þörfum mismunandi verkefna.

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að frjálst sætaval eitt og sér eða almennt opið vinnurými getur dregið úr starfsánægju og framleiðni starfsfólks. Hinni verkefnamiðaðu vinnuaðstöðu er einmitt ætlað að vinna bug á þessum ókostum sem margoft hefur verið lýst, meðal annars í þessari grein Washington Post, sem reglulega fer á flug á samfélagsmiðlum þegar “free seating” eða “open-office” ber á góma.

Mikill spenningur — Mörg tækifæri

Við Íslandsbankafólk munum vissulega sakna Kirkjusandsins og sérstaklega útsýnisisins yfir sjóinn. Við erum hins vegar mjög spennt fyrir nýrri og framsækinni vinnuaðstoðu í nýbyggðum og nýtískulegum höfuðstöðvum. Auka plús er að vistspor starfsfólks minnkar því starfsfólk mun að meðaltali ferðast skemur til vinnu í nýjum höfuðstöðvum en nú.

Við erum afskaplega stolt af því að aðstaða fyrir þá sem koma ekki á eigin bíl til vinnu verður til fyrirmyndar í Íslandsbankaturninum í Kópavogi. Það styður vel við samgöngustefnu Íslandsbanka og má búast við þeim fjölgi sem nýtir sér samgöngustyrk sem bankinn veitir starfsfólki sem kemur að staðaldri ekki á eigin bíl til vinnu.

Við hlökkum til að sjá þrótt eflast, starfsánægju styrkjast og kraft aukast í nýju umhverfi. Það skapar fjölmörg tækifæri fyrir okkur til sóknar og í því að veita viðskiptavinum okkar bestu bankaþjónustuna á Íslandi eins og við stefnum alltaf að.

Speki / Heimildir: Activity based working

Umfjöllun um breytingarnar hjá Íslandsbanka

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store