Samhliða fjölmiðlaflugi Bitcoin fóru pælingar mínar á Bitcoin á smá flug rétt fyrir áramótin. Ræddi við Rás 1, FM 957 og Morgunblaðið. Skrifaði tvo pistla fyrir Kjarnann sem ég birti líka hér auk þess sem ég hélt stutt námskeið við annan mann um Bitcoin og Blockchain. Mjög skemmtilegt að pæla í þessu öllu saman.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store