Ræddi við Sigríði Hagalín Björnsdóttur um Covid-19 í Kveik 25. mars. Umræðan var um efnahagsleg áhrifin, aðgerðir hins opinbera og þá staðreynd að atvinnulífið flykkist í heimavinnu. Stuttlega var svo fjallað um þetta í kvöldfréttum áður en Kveikur hófst.

Sigríður Hagalín var með pest og var því heima hjá sér í viðtalinu og við ræddum saman í gegnum Teams og Zoom

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store