Image for post
Image for post

Með auknum og sífellt þróaðri netárásum horfa stjórnendur til aukinna netvarna sem og ferðalags fyrirtækja frá eldri úreltum gagnastrúktúr til nútíma gagnahögunar eru sífellt fleiri fyrirtæki að flytja í skýin.

Í nýrri stuttri grein í Deloitte Insights er farið yfir af hverju þetta er að gerast. Mæli með þessari nýju grein kolleganna: “Why organizations are moving to the cloud

Cloud has become the primary location for businesses to store data; most have moved even their applications to cloud platforms, and many of those businesses that have their data on-premise today are soon planning to migrate to cloud. Companies across industries are modernizing their data platforms to leverage new-age applications and advanced analytics at the same time as they are moving their data to cloud.

Image for post
Image for post

Written by

Netfang: bjorgviningi@gmail.com // bý líka á Twitter á https://twitter.com/bjorgvinio

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store