Þarf ég að elska kjötskurðarvélar?

Nokkur ráð fyrir næsta og þarnæsta starf

Staðfesta: Ekki hlaupa of hratt

Mýkt: Mjúkt mikilvægara en hart

Sýn og gildi: Hvert viltu fara og af hverju?

Útgildi: Skaraðu framúr í einhverju

Frá þér til þín: Gefðu öðrum því það gefur þér

Mynd frá Adam Grant

Hugrekki: Ofsalega lítil áhætta í að opna sig

Hugsaðu lengra: Hagaðu þér eins og þú sért “einu leveli ofar”

Sterkar tengingar: Talsmenn í stað tengslanets

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store