Síðustu dagar fyrir maraþon #2

Ekki RM HHHC, í stað Reykjavíkur Maraþons Íslandsbanka, fyrir Ferðasjóð Guggu

HHHC

Fyrsta æfing með HHHC 1. ágúst 2020
Planið er að hlaupa leiðina sem hefði verið hlaupin í Reykjavíkurmaraþoninu.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store