Smá pælingar á ensku á Medium

Setti niður á blað smá pælingar á ensku um erindið mitt á ráðstefnunni hjá Creditinfo í síðustu viku. Er aðeins að leika mér og dramatísera þetta aðeins en hafði gaman að því að setja þetta niður á blað með þessu sniði. Þetta var alls enginn “blunder” og ég var alveg fínn — hefði bara viljað vera frábær :)

Public speaking “blunder”: Is it too late now to say sorry?

https://medium.com/@bolafsson/public-speaking-blunder-is-it-too-late-now-to-say-sorry-1e7730325098#.ia9568kzn

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store